11, నవంబర్ 2017, శనివారం

విచక్షణాజ్ఞానం మానవుడి సొంతం
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి